Doel van het SafePat project

Het bevorderen van de patiëntveiligheid door de risico’s te verlagen die samenhangen met patiëntopname, transfer en ontslag, met name door het verbinden en standaardiseren van best practices in de EMR. 

Uitdagingen

De Euregio Maas-Rijn (EMR) wordt gekenmerkt door een gebrek aan coherente richtlijnen en standaarden rond PV en een gebrek aan handvaten voor interoperabiliteit. Standaardisatie en harmonisatie van lokale initiatieven stimuleren uniformisering tussen regionale gezondheidszorginstituten, uiteindelijk leidend tot een verhoging van de patiëntveiligheid in de gehele EMR-regio.

Het bewustzijn van en de communicatie over patiëntveiligheid (PV) is niet sterk ontwikkeld. Het nemen van risico’s en het niet optimaal ondersteunen van PV monden vaak uit in vermijdbare gezondheidsproblemen voor patiënten, resulterend in langere ziekenhuisopnames en extra kosten. Een PVsanalyse van de WHO geeft aan dat:

“The consequent use of strategies to reduce the rate of adverse events in the European Union alone would lead to the prevention of more than 750000 harm-inflicting medical errors per year, leading in turn to over 3.2 million fewer days of hospitalization, 260000 fewer incidents of permanent disability, and 95000 fewer deaths per year.” [WHO].

Typerend voor een grensregio in de Europese Unie (EU) is dat patiënten en gezondheidszorgverstrekkers nog meer uitgedaagd worden door de gefragmenteerde en niet aan elkaar gerelateerde gezondheidszorgsystemen. Dit vergroot de risico’s op gebied van PV.

Zeer kritische momenten in de ketting van PV, in het bijzonder over de grenzen heen, zijn: de opname in een ziekenhuis, de transfer binnen en tussen ziekenhuizen en het ontslag uit een ziekenhuis met overdracht naar andere zorgverstrekkers zoals huisartsen. Volgens Eurostat was  er in 2014 in de EU sprake van 130 miljoen ontslagen; gemiddeld worden er meer dan 14000 patiënten per uur ontslagen uit ziekenhuizen in de EU [Eurostat].

De overdracht van de verantwoordelijkheid voor de zorg van de patiënt is een frequente en belangrijke gebeurtenis die, wanneer niet goed uitgevoerd, kan leiden tot medische fouten, vertraging in diagnosestelling, levensbedreigende bijwerkingen, toegenomen zorguitgaven, en andere effecten op het gezondheidszorgsysteem [NCBI].

Daarnaast geeft de WHO aan dat PV op verschillende gebieden niet voldoende is uitgewerkt en onvoldoende wordt ingebed in gezondheidszorgsystemen. Training, klinische behandeling en kwaliteitsmanagement zijn, bijvoorbeeld, onvoldoende uitgewerkt of slechts gedeeltelijk geïmplementeerd.

De EMR is goed gesitueerd om aan deze uitdaging te werken: zeer innovatieve instellingen en ervaring met innovatieve benaderingen voor PV worden gecombineerd in het SafePat consortium.