Oprichten van een regionaal netwerk voor PV dat voorziet in gestandaardiseerde, interprofessionele en internationale trainingen en procedures voor medische professionals en patiënten, gebruik makend van moderne instructie- en leermethoden. Voor de implementatie daarvan zal SafePat verder op de ervaring van EuPrevent en andere projecten.