Ontwikkelen van een accreditatiekader voor gezondheidszorgverstrekkers rondom PV op verschillende niveaus in overeenstemming met het kwaliteitszegel van euPrevent.eu. Gezondheidszorginstellingen zullen worden gestimuleerd om uitdagingen op het gebied van PV aan te gaan en zich te engageren binnen de lopende projecten en trainingstrajecten. Patiënten zullen voordeel halen uit accreditatie en transparantie op het gebied van PV-zaken.