Ontwikkelen van innovatieve tools zoals als mobiele apps, informatie-displays, of polsbandjes, die de patiënten en de medische professionals in staat zullen stellen om de PV te verhogen (empowerment). Deze tools zullen worden aangepast voor elke EMR partner op basis van de analyse van de stand van zaken.