Afstemming van benaderingen van trainings- en handelingsprocedures (bijv. voor medische overdracht, checklists, ontslagbrieven) om zo tot een gemeenschappelijke standaard te komen voor PV. Binnen SafePat willen we PV-procedures vergelijken en afstemmen (bv. anamnese, overdracht checklists, ontslagbrieven, medicatieplannen). Er zal worden gewerkt naar een gedeelde standaard voor PV in de EMR.