Een wetenschappelijke analyse van huidige PV-systemen in de partnerlanden om behoeftes te analyseren en best practices te identificeren. Het doel is om verschillende stakeholders (bijv. verschillende categorieën medisch personeel, administratieve staf en patiënten) te betrekken bij het inventariseren van huidige systemen voor PV. Daarbij wordt de aandacht voornamelijk gericht op overgangsmomenten zoals opname, overdracht en ontslag van patiënten. We zullen data verzamelen over patiënten die waarbij overdracht over de grens plaats vindt, onderscheid makend tussen geplande en ongeplande (spoedeisende) overdracht