Onderstaande zes niveaus van activiteiten zullen leiden tot de realisatie van het doel:

 1. Analyse van de stand van zaken:
  Een wetenschappelijke analyse van huidige PV-systemen in de partnerlanden om behoeftes te analyseren en best practices te identificeren.
 2. Afstemming van benaderingen:
  Het ontwikkelen van afgestemde trainings- en handelingsprocedures (bijv. voor medische overdracht, checklists, ontslagbrieven) om zo tot een gemeenschappelijke standaard te komen voor PV.
 3. Ontwikkelen van innovatieve tools:
  Het ontwikkelen van innovatieve tools om PV te verbeteren en het bewustzijn van beschikbare medische informatie te bevorderen bij medisch personeel en patiënten.
 4. Empowerment van patiënten en medisch personeel:
  Empowerment door middel van training en de introductie van tools die bewustwording van en kennis over PV stimuleren.
 5. Ontwikkelen van een accreditatiekader:
  Het ontwikkelen van een accreditatie/certificatiekader voor gezonheidszorgverstrekkers rondom PV op verschillende niveaus.
 6. Oprichting van een regionaal netwerk voor PV:
  Het opzetten van een regionaal netwerk dat de standaardisatie, training, communicatie en samenwerking tussen de verschillende gezondheidszorgverstrekkers coördineert.